Opgeven Grote Optocht


Inschrijven

Vanaf nu kan er ingeschreven worden om deel te nemen aan de Grote Optocht van het Meekrapdurp op 3 maart aanstaande. Hieronder kun je het reglement en inschrijfformulier downloaden. Diegene die de afgelopen jaren mee hebben gedaan met de optocht ontvangen uiterlijk half januari het deelnameformulier en reglement per post. Mocht je vragen hebben stuur dan een mail naar demeekrap@hotmail.com

Deelnameformulier 2019

Reglement carnavalsoptocht 2019

In de week voor de optocht ontvangen alle deelnemers bericht met daarin hun startnummer, opstelplaats, opsteltijd en verdere informatie over de prijsuitreiking enz.

Categorieën

Zoals ook in het reglement is te zien, kunt u zich inschrijven voor de volgende categorieën:

Grote Wagens

De lengte van de wagen dient 5.00 meter of langer te zijn. Dit wordt gemeten van de voorkant van het eerste significant aanwezige object van de wagen tot de achterkant van het laatste significant aanwezige object van de wagen. Hieronder valt dus niet de eventuele trekstang.

Kleine wagens

De lengte van de wagen dient korter te zijn dan 5.00 meter. Dit wordt gemeten van de voorkant van het eerste significant aanwezige object van de wagen tot de achterkant van het laatste significant aanwezige object van de wagen. Hieronder valt dus niet de eventuele trekstang. Het eventuele trekkend voertuig van deze kleine wagen dient qua afmetingen ondergeschikt te zijn aan de wagen.

Grote groepen

Groep waarbij een eventueel aanwezig voertuig/wagen ondergeschikt dient te zijn aan de groep. De groep bestaat uit minimaal 8 personen.

Kleine groepen

Groep waarbij een eventueel aanwezig voertuig/wagen ondergeschikt dient te zijn aan de groep. De groep bestaat uit maximaal 7 personen.

Prijzen

Nieuw dit jaar is dat in iedere categorie de volledige uitslag bekend wordt gemaakt en dat er aan iedere deelnemer een prijs wordt uitgereikt. Alle prijzen zullen in alle categorieën bestaan uit een attentie. Voor iedere categorie geldt dat voor de 1e, 2e en 3e prijs, deze attentie wordt aangevuld met prijzengeld. De ene aanmoedigingsprijs en de prijs voor Meest Stampersgatse Idee bestaan eveneens enkel uit een attentie. Kijk voor verdere informatie over deze prijzen in het bijgevoegde reglement. De prijsuitreiking vindt dit jaar plaats op het grote buitenpodium van Het Carnaval Festival op het J.F. Vlekkeplein tegenover Unieke Werken (vml. Geerts) en Café ’t Pleintje.

Aandachtspunten

  • De route blijft dit jaar ongewijzigd: F.Vlekkeplein, Gastelsedijk West, L.P. van Mallandstraat, Jos Erneststraat, Noordzeedijk, J.F. Vlekkeplein, Dennis Leestraat, Mgr. Dellepoortstraat, Kristalsingel, Havenstraat, Dennis Leestraat, J.F.Vlekkeplein.
  • Het opstellen van de grote wagens vindt plaats nabij de Brugstraat. Opstellen van kleine wagens, grote groepen en kleine groepen vindt plaats op het J.F. Vlekkeplein. Geadviseerd wordt om met de grote wagens vanuit de richting van Witte Brug/Kerk aan te komen rijden, de verkeersregelaars zullen hiervan op de hoogte zijn.
  • Vanwege het evenement “Het Carnaval Festival” wordt de optocht ontbonden op het J.F. Vlekkeplein. Het is voor deelnemers met een wagen, in welke inschrijfcategorie dan ook, na ontbinding van de optocht niet mogelijk om via het J.F. Vlekkeplein richting de Noordzeedijk te rijden vanwege de afsluiting en het kunnen garanderen van de veiligheid van voornoemd evenement. Iedere deelnemer dient het optochtparcours dus te verlaten via het J.F. Vlekkeplein richting Dennis Leestraat.
    Indien mogelijk dienen wagens, in welke inschrijfcategorie dan ook, die richting Dinteloord moeten bij het verlaten van de Havenstraat bij de kerk linksaf te slaan richting de Witte brug. Op dat moment maakt u geen deel meer uit van de optocht. Indien linksaf slaan niet mogelijk is, dan dient u te keren op het J.F. Vlekkeplein bij Leo Melsen Woninginrichting. Volg hierbij altijd de instructies van de optochtbegeleiding op.
  • Let op de brandveiligheidseisen zoals opgenomen in artikel D16 van het reglement.