Opgeven Grote Optocht


Inschrijven

Vanaf nu kan er ingeschreven worden om deel te nemen aan de Grote Optocht van het Meekrapdurp op 11 februari aanstaande. Hieronder kun je het reglement en inschrijfformulier downloaden. Diegene die de afgelopen jaren mee hebben gedaan met de optocht ontvangen uiterlijk begin januari het deelnameformulier en reglement per post. Er zijn nog een paar plaatsen over, dus mocht je mee willen doen kun je je nog even inschrijven. Mocht je hierover vragen hebben stuur dan een mail naar demeekrap@hotmail.com

Deelnameformulier 2018

Reglement carnavalsoptocht Meekrapdurp 2018

In de week voor de optocht ontvangen alle deelnemers bericht met daarin hun startnummer, opstelplaats, opsteltijd en verdere informatie over de prijsuitreiking enz.

Categorieën

Zoals ook in het reglement is te zien, kunt u zich inschrijven voor de volgende categorieën:

Grote Wagens

De lengte van de wagen dient 5.00 meter of langer te zijn. Dit wordt gemeten van de voorkant van het eerste significant aanwezige object van de wagen tot de achterkant van het laatste significant aanwezige object van de wagen. Hieronder valt dus niet de eventuele trekstang.

Kleine wagens

De lengte van de wagen dient korter te zijn dan 5.00 meter. Dit wordt gemeten van de voorkant van het eerste significant aanwezige object van de wagen tot de achterkant van het laatste significant aanwezige object van de wagen. Hieronder valt dus niet de eventuele trekstang. Het eventuele trekkend voertuig van deze kleine wagen dient qua afmetingen ondergeschikt te zijn aan de wagen.

Grote groepen

Groep waarbij een eventueel aanwezig voertuig/wagen ondergeschikt dient te zijn aan de groep. De groep bestaat uit minimaal 8 personen.

Kleine groepen

Groep waarbij een eventueel aanwezig voertuig/wagen ondergeschikt dient te zijn aan de groep. De groep bestaat uit maximaal 7 personen.

Prijzen

De volgende prijzen zijn er te winnen:
Voor alle categorieën worden maximaal 3 prijzen uitgereikt. Te weten de 1e, 2e en 3e prijs. Verder wordt er 1 aanmoedigingsprijs en 1 prijs voor Meest Stampersgatse Idee uitgereikt welke niet gebonden zijn aan een bepaalde categorie.

De prijzen bestaan uit een attentie en een geldprijs (behalve de aanmoedigingsprijs en de prijs voor Meest Stampersgatse Idee: deze prijzen bestaan enkel uit een attentie) en moeten tijdens de prijsuitreiking persoonlijk afgehaald worden door de winnaars hiervan. De prijsuitreiking vindt dit jaar plaats op het buitenpodium van Het Carnaval Festival ter hoogte van Café Geerts en Café ’t Pleintje.

Aandachtspunten

  • De route die vorig jaar is gewijzigd, blijft dit jaar ongewijzigd. De route is als volgt: F.Vlekkeplein, Gastelsedijk West, L.P. van Mallandstraat, Jos Erneststraat, Noordzeedijk, J.F. Vlekkeplein, Dennis Leestraat, Mgr. Dellepoortstraat, Kristalsingel, Havenstraat, Dennis Leestraat, J.F.Vlekkeplein.
  • Het opstellen van de grote wagens vindt plaats nabij de Brugstraat. Opstellen van kleine wagens, grote groepen en kleine groepen vindt plaats op het J.F. Vlekkeplein. Geadviseerd wordt om met de grote wagens vanuit de richting van Witte Brug/Kerk aan te komen rijden, de verkeersregelaars zullen hiervan op de hoogte zijn.
  • De optocht wordt ontbonden op het J.F. Vlekkeplein. Het is voor deelnemers met een wagen, in welke inschrijfcategorie dan ook, na ontbinding van de optocht niet mogelijk om via het J.F. Vlekkeplein richting de Noordzeedijk te rijden vanwege de afsluiting en het kunnen garanderen van de veiligheid van het evenement “Het Carnaval Festival”. Iedere deelnemer dient het optochtparcours te verlaten via het J.F. Vlekkeplein richting Dennis Leestraat. Indien dit niet mogelijk of zeer onwenselijk is, dan bestaat de mogelijkheid om hiervoor een uitzondering te vragen bij de organisatie. Hiervoor dient op het inschrijfformulier het vakje voor “voorkeur parcours verlaten via Noordzeedijk” aangevinkt te worden op het inschrijfformulier.
  • Let op de brandveiligheidseisen zoals opgenomen in artikel D16 van het reglement.